Genforeningen 100 år: Udforsk naturen i grænselandet

HOLD DA FERIE I NATUREN: Rundt omkring i den sønderjyske natur er der stadig masser af spor fra tiden før, under og efter genforeningen med Danmark.

Foto: Gammelskov Batteri ved Rangstrup

Lørdag den 11. juli var det præcis 100 år siden, at en stor folkefest på Dybbøl Banke markerede genforeningen mellem det daværende Nordslesvig og Danmark.

Rundt omkring i den sønderjyske natur er der stadig masser af spor fra tiden før, under og efter genforeningen med Danmark. Mange af sporene er omkranset af statslig skov, hede og kyst, så tag en tur ud i naturen og mærk historiens vingesus i sommerferien.

Zepperlin-basen i Soldaterskoven, Tønder

Fra 1864 til 1920 var Sønderjylland og dermed også Soldaterskoven en del af det tyske kejserrige, og i 1914 rykkede det tyske militær ind i området og anlagde en base for Zeppeliner-luftskibe. Man kan i skoven se fundamenterne af tre meget store zeppelinhangarer og en flyhangar. Anlægget – V. (fünfte) Marine-Luftschiff-Detachement Tondern – erenestående, fordi samtlige tyske militære anlæg, jf. Versailles-traktatens bestemmelser, skulle være fjernet efter 1. verdenskrig. Men basen undgik sin skæbne, fordi den med genforeningen overgik til Danmark. Soldaterskoven er derfor formodentlig det eneste sted i verden, hvor man opleve resterne af så store zeppelinhaller.
Læs mere om Soldaterskoven

Sikringgsstilling Nord 

Sikringsstilling Nord – eller som den egentlig hed ”Sicherungsstellung Nord” – går tværs over Sønderjylland og er verdens bedst bevarede feltbefæstningslinje fra 1. verdenskrig. Forsvarslinjen blev bygget af den kejserlige tyske hær i 1916-18 og skulle hindre et eventuelt engelsk angreb på Tyskland af engelske tropper via Esbjerg Havn. Stillingen bestod af pigtrådsspærringer, en dobbeltlinje af delvist udgravede skyttegrave, artilleristillinger og dækningsrum, i alt omkring 800 bunkers.

Du kan se spor efter den flere steder i de statslige naturområder, blandt andet i Lerskov Plantage ved Aabenraa, hvor du også kan være heldig at se vilde kaniner, Rubjerg Plantage ved Rødekro, som tyskerne også brugte som ammunitionsdepot under 2. verdenskrig, eller ved Gammelskov Batteri ved Rangstrup – ved sidstnævnte har den delvist mislykkede bortsprængning efterladt et nærmest klippeagtigt landskab.

Læs mere om Lerskov Plantage

Læs mere om Rubjerg Plantage 
Find Gammelskov Batteri ved Rangstrup

Åtte Bjerge, Vejen  

I Åtte Bjerge, som hele tiden var dansk, flagede man med Dannebrog på Flaghøjen, og herfra kunne man se flaget i den nordlige del af det daværende Tyskland. Du kan stadig nyde en storslået udsigt fra ”bjergene”. 
Læs mere om Åtte Bjerge

Dybbøl Banke og Kongeskansen


Dybbøl Banke med møllen og skanserne er både et dansk og tysk nationalsymbol. Her og på Als fandt de største krigshandlinger sted på dansk jord i 1864. Efter Genforeningen i 1920 blev skanseområdet overdraget til staten som nationalpark.

I hele juli kan du på Kongeskansen læse mere om folkefesten i anledning af Genforeningen, som fandt sted netop her for 100 år siden.
Læs mere om Dybbøl Banke

Gendarmstien

Gendarmstien langs kysten og landegrænsen er en Danmarks smukkeste vandreruter. Fra Genforeningen i 1920 og næsten 40 år frem gik de blåklædte grænsegendarmer patrulje her for at holde øje med grænsen og skibstrafikken langs kysten. Hver enkelt gendarm havde ansvar for sin del af stien. Patruljeringen til fods ophørte i 1958, og grænsen blev herefter overvåget af patruljer i bil. I 1995 overtog politiet bevogtningen. 74 km af Gendarmstien – fra Padborg til Høruphav – er siden retableret i et samarbejde mellem det daværende Sønderjyllands Amt, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen. Stien er afmærket med særlige skilte, der har en blå gendarm som logo.

Læs mere om Gendarmstien

Andre naturoplevelser i grænselandet  

Frøslev Plantage tæt ved den dansk-tyske grænse rummer et sjældent landskab med tæt nåleskov, hedestrækninger og såkaldte klimper – klitter med mose på toppen. I et hjørne af det 1.000 hektar store naturområde ligger Frøslevlejren, hvor tyskerne internerede danske modstandsfolk i 1944-45. Ligesom mange andre sønderjyske statsplantager, fx Frøslev, Stensbæk og Årtoft plantager, tilplantet i tysk tid for skadeserstatning fra Frankrig efter den fransk-tyske krig 1870-1871. 

Se hele naturguiden

Draved Skov er det største stykke urørte skov i Danmark, og her har man en unik mulighed for at opleve, hvordan danske skove så ud for tusinder af år siden. I Draved Skov finder man blandt andet den sjældne småbladede lind og andre gamle danske træsorter.

Se hele naturguiden

Pamhule, Hindemade og Haderslev Dyrehave

Dybe slugter, gamle bøgetræer og rislende vandløb sørger for en næsten eventyragtig stemning i Pamhule Skov ved Haderslev. Den engang så sumpede eng Hindemade er i dag forvandlet til en sø med ideelle levevilkår for masser af fugle. I Haderslev Dyrehave kan du nyde udsigten over Haderslev Dam og måske komme tæt på både kron- og dåvildt.

Se hele naturguiden

Gråstenskovene er med det varierede landskab og den særlige historie nogle af Danmarks smukkeste skove. De er udpeget til national seværdighed og Natura 2000-område og byder med et meget varieret plante- og dyreliv, oldtidsminder, rislende bække, moser og dejlige søer på mange oplevelser.

Se hele naturguiden

Sønderskoven Als 
I Sønderskoven tæt på Sønderborg kan du nyde havudsigten fra stejle klinter, vandre gennem et stykke skov fra 1700-tallet, opleve det myldrende fugleliv i vådområdet Fredsmaj eller høre løvfrøernes højlydte kvækken fra søer og moser. Trænger kondien til et boost, er der både sundhedsspor og en kyststi med naturens egne forhindringer at gå løs på.

Se hele naturguiden

Be the first to comment on "Genforeningen 100 år: Udforsk naturen i grænselandet"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*