FV2022: Styrk fagforeningerne til alles vinding

Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Birgitte Vind (A),folketingskandidater 

For nylig var Niels Flemming Hansen og Konservative ude med at forslag. Et forslag, der ville forhindre fagforeningerne i at konflikte med firmaer, der underbetaler deres ansatte. Og som har fået ny aktualitet med den igangværende konflikt fra 3F mod rengøringsvirksomheden Renell. Her er medarbejderne i følge artikler i avisen presset på deres arbejdsvilkår og løn, fx er de klemt på tid og kan ikke nå at gøre arbejdet ordentligt. Samtidig er det grotesk at høre, at medarbejderne ikke tør stå frem eller sige fra af frygt for at blive fyret.

De Konservative peger på, at de gule fagforretninger og de organiserede fagforeninger er ens og varetager de samme interesser. Men det kan vi da godt undre os over, at han synes, for dem som er ansat i Renell og organiseret under en gul overenskomst får 23.680,50 kroner mindre i løn om året end dem, der er ansat på en 3F overenskomst. Kan det virkeligt være rigtig, at Niels Flemming Hansen mener, at nogle af dem med de laveste lønninger skal have mindre i løn?  

Hvis man fjerner 3F og andre fagforeningers mulighed for at konflikte, så starter vi en negativ lønspiral, hvor vi åbner op for mere social dumping og mere underbetalt arbejde. Niels Flemming Hansen har tidligere foreslået, at man skal fjerne kontingentfradraget fra de rigtige fagforeninger. Men vi vil hellere gå en anden retning. Vi ønsker, at det som minimum bevares og ser gerne, at vi øger fradraget for et fagforeningskontingent for overenskomstbærende fagforeninger og finder en model for at fjerne det for de gule fagforretninger.

Fagforeningerne har en vigtig rolle at spille. De er fundamentale i vores unikke arbejdsmarkedsmodel. Derfor skal vi styrke dem – og ikke svække dem, for alle vinder på et organiseret arbejdsmarked.

Debatindlæg