Fødevareminister er positivt overrasket: Langt flere unge end forventet vil etablere sig som landmænd

Der er markant flere unge landmænd, der har søgt om økonomisk støtte til at etablere sig i landbrugserhvervet, end hvad der var afsat midler til. Den store interesse glæder fødevareminister Jacob Jensen (V), der har som mærkesag at få flere unge til at vælge landbruget som levevej. Ministeren har besluttet at finde midler til at imødekomme de ekstra ansøgere.

Ordningen ”Etableringsstøtte til unge landbrugere” er så stor en succes, at den er blevet søgt af langt flere unge danskere end forventet. I alt er ordningen søgt for over 234 millioner kroner, hvilket er 41 millioner mere end den afsatte ramme.

Sidste år besluttede ministeren at lempe for etableringsstøtteordningens krav om, at ansøgere skal have relevant uddannelse. Dermed kan praksiserfaring – og ikke udelukkende uddannelse –benyttes i unge landmænds ansøgning til etableringsstøtte.

Fødevareministeren glæder sig over, at flere unge end forventet ønsker en økonomisk støtte til at etablere sig i erhvervet, og derfor har han besluttet at imødekomme overansøgningerne ved at fremrykke midler fra 2026.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

Det er utroligt positivt, at så mange unge kræfter har lyst til at træde til og udvikle dansk landbrug, så vi også i fremtiden har et stolt erhverv. Det har været en rigtig beslutning at lempe kravene til at søge støtteordningen for at etablere sig. For selvfølgelig skal vi skabe de bedste rammer for, at det bliver nemmere og mere attraktivt som ung landmand at overtage stafetten fra tidligere generationer. 

Der venter et generationsskifte lige om hjørnet for dansk landbrug, hvor op mod en tredjedel forventes at skulle gennemgå et generationsskifte inden 2030. Af samme grund er regeringen og parterne i den grønne trepart netop blevet enige om, at regeringen skal arbejde for, at den økonomiske ramme for etableringsordningen løftes med i alt ca. 200 mio. kr. frem mod 2030.

Dette tiltag er helt afgørende, mener ministeren:

Jeg er meget tilfreds med, at vi med den grønne trepart tager sikringen af fremtidens landbrug dybt alvorligt. Det er vigtigt, at dansk landbrug forbliver på danske hænder, at vi fortsat udvikler den grønne omstilling, og leverer nogle af verdens bedste fødevarer, siger ministeren.

Regeringen vil samtidig nedsætte en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, der skal afdække unge landmænds udfordringer med etablering. Ekspertgruppen skal senest afrapportere inden udgangen af 2024.

Kilde: Fødevareministeriet