Flensborg by trækker erfaringer fra århundredets oversvømmelse

Med stormfloden fredag ​​den 20. oktober 2023, hvor vandstanden nåede et maksimum på 2,27 meter, blev der nået en ny rekord i Flensborg.

Der har været regelmæssige oversvømmelser i Flensborg i omkring 100 år, men ingen oversvømmelser af tilsvarende alvorlighed.

I forbindelse med klimaændringer må det dog forventes, at sådanne hændelser vil forekomme hyppigere. Den forbliver bestemt ikke på den nuværende vandstand. Flensborg by har derfor stiftet en arbejdsgruppe ledet af borgmester Fabian Geyer, som beskæftiger sig med mere effektiv oversvømmelsessikring i Flensborg, og som starter sit arbejde i begyndelsen af ​​næste uge.

Det første skridt er at skaffe sandsække, som kan stilles til rådighed for den berørte befolkning på centrale steder. Endvidere udvikles et koncept for, hvordan centrale områder af byen og vores turistinfrastruktur bedre kan beskyttes.

Der skal især tages hensyn til Flensborgs placering for enden af ​​fjorden og den særlige topografi, så fredningen kan blive effektiv. Det bør også præciseres, hvilken bistand der kan ydes ud fra et bymæssigt, skattemæssigt, økonomisk og turistmæssigt perspektiv. Fx særlige anvendelser, bortskaffelse osv.). Alle relevante administrationsområder bør inddrages i arbejdsgruppen. Ud over de nævnte tiltag bør det sikres, at de berørte regelmæssigt advares rettidigt, og at information videregives hurtigere. Både byens hjemmeside og de sociale medier skal bruges. Afhængigt af situationen vil der også være en informations-hotline tilgængelig.

Borgmester Fabian Geyer:

– Sidste weekends oversvømmelse viste, at de hidtidige tiltag ikke længere er tilstrækkelige til at konfrontere vandet. Det nyligt vedtagne klimatilpasningskoncept er indholdsmæssigt velegnet, men enkelte tiltag skal iværksættes tidligere end planlagt.

– Med strukturelle tiltag skal vi afklare, hvordan vi bedre kan støtte befolkningen i de ramte områder under oversvømmelsen og efterfølgende. Med disse tiltag vil vi sammen overvinde fremtidige oversvømmelser i Flensborg.

Kilde: Flensborg by