Danske Bank forventer knap 30 mia. i overskud for 2023

Det går rigtig godt for bankerne i Danmark i år.

Danske Bank melder ud i dag:

God kundeaktivitet og stærk kreditkvalitet sikrer bankens fortsat stærke fremskridt under udfordrende markedsvilkår.
Resultat efter skat på 15,5 mia. kr. for 1.-3. kvartal 2023.

– Fremgangen skyldtes primært højere nettorenteindtægter som følge af det mere gunstige rentemiljø. Udviklingen er på linje med vores forventninger til de samlede nettorenteindtægter for året. Vi ønsker at sikre, at vi tilbyder kunderne attraktive og konkurrencedygtige produkter og services. Vi har derfor fortsat hævet renten på flere typer opsparingskonti, og vi giver derfor nu positive renter på løn- og budgetkonti. I en periode med stor usikkerhed steg udlånet til erhvervskunderne. Gebyrindtægterne for perioden var fortsat påvirket af den lavere aktivitet på boligmarkedet sammenlignet med niveauet på toppen, mens investeringsaktiviteten var uændret. Gebyrindtægterne steg i 3. kvartal som følge af øget kundeaktivitet på kapitalmarkederne. Korrigeret for engangsposter lå indtjeningen fra forsikringsaktiviteter i 3. kvartal tættere på et normaliseret niveau, og handelsindtægterne var en smule lavere, hovedsageligt på grund af sæsonudsving, lyder det fra Danske Bank.

Driftsomkostningerne faldt fortsat, både i forhold til det foregående kvartal og i forhold til samme periode sidste år, idet de underliggende omkostninger fortsat udviklede sig som planlagt.

– Som følge af det forretningsmæssige momentum, kundeaktiviteten, den stærke kreditkvalitet og vores omkostningsfokus steg egenkapitalforrentningen fra 5,1 pct. til 12,5 pct. for 1.-3. kvartal.

Danske Bank forventer et resultat på knap 30 mia. for 2023.

Kilde: Danske Bank