FDM-kommentar til Klimarådets rapport


Klimarådet har mandag den 9. marts fremlagt sin rapport ’Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion’.
I den kommer Klimarådet med sine anbefalinger for retning og tiltag, hvis Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgas med 70 procent i 2030 og nå målet om klimaneutralitet i 2050.Blandt Klimarådets anbefalinger handler en del om transportområdet. Rådet foreslår, at der indføres en ny CO2-afgift. Konkret betyder det, at prisen på benzin kan stige op mod fire kroner pr. liter. Derudover foreslår Klimarådet, at man arbejder hen mod et forbud af salg af nye helt eller delvise benzin- og dieselbiler i 2030, hvilket også vil omfatte plugin-hybrider.
I forhold til elbiler indeholder rapporten flere forslag om blandt andet kontant tilskud til elbiler de kommende år, og hvordan man fremmer udbredelsen af ny ladeinfrastruktur.

I forbindelse med rapporten udtaler afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk, følgende:

Højere brændstofpriser risikerer at få social slagside
Klimarådet foreslår en indførelse af en generel CO2-afgift. Konkret vil det betyde markant højere afgifter på brændstof frem mod 2030.

For FDM er det vigtigt, at det ikke bliver endnu dyrere at være bilist. Derfor er vi også tilfredse med, at Klimarådet er opmærksom på, at bilisterne allerede i dag er meget højt beskattet, og at en eventuel ny endnu højere CO2-afgift skal ses i sammenhæng med de eksisterende bilafgifter.
FDM mener, at det er hensigtsmæssigt at omlægge de eksisterende bilafgifter for benzin- og dieselbiler til i højere grad at afspejle brugen af bilen frem for købet. Derfor er højere afgift på brændstof – og på sigt roadpricing – en bedre klimaløsning end den nuværende værdibaserede registreringsafgift. Her vil en højere brændstofafgift, og på sigt kørselsafgift, helt eller delvist kunne erstatte den eksisterende registreringsafgift, som sammen med de øvrige bilrelaterede afgifter langt overstiger de samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med brugen af personbiler. Uanset hvilke værktøjer man tager i brug, er det afgørende, at det ikke får en social slagside og gør det vanskeligere for familier med lave indkomster at bevare mobiliteten. Det vil særligt gælde i de områder, hvor der er få alternativer til privatbilen.


Kontant tilskud til elbiler er ikke den rigtige vej at gå
Det er positivt, at Klimarådet i deres rapport har stort fokus på udbredelsen af elbiler og ladeinfrastruktur, samt på at mindske trængslen gennem samkørsel.

Vi hæfter os især ved, at Klimarådet understreger behovet for at støtte udbredelsen af elbiler med en reduceret bilafgift. FDM mener dog ikke, at et kontant tilskud til elbiler, som Klimarådet foreslår, er den rigtige vej at gå. For det første fordi det fastholder vores nuværende værdibaserede afgiftssystem. For det andet fordi det straffer nye teknologier. Endelig anser FDM det som blot endnu en administrativ byrde blandt de i forvejen mange, der præger dansk afgiftskontrol på skatteområdet.
Vi har hos FDM tidligere foreslået, at der indføres et helt nyt bilafgiftssystem for lav- og nulemissionsbiler. En sådan afgift bør baseres på tekniske kriterier som bilens vægt, energieffektivitet og sikkerhed. Derudover bør afgiften betales løbende frem for som i dag ved første indregistrering. Det vil også gøre det billigere at købe ny teknologi, som typisk er dyrere i starten.

Fokus på ladeinfrastruktur
For mange af dem, der bor i etagebyggeri eller almene boliger, kan det i dag være en udfordring af få ladet en elbil op. Det kan forsinke den grønne omstilling. Derfor er vi glade for, at Klimarådet også har fokus på ladeinfrastrukturen og påpeger behovet for, at det offentlige kickstarter udrulning af lademulighederne til den brede befolkning.

FDM er især glade for forslag, hvor staten, kommunerne og Vejdirektoratet fremmer antallet af ladestandere ved at investere i det meget dyre forberedende ledningsarbejde, der skal til for at sætte ladestandere op. Det vil have en sidegevinst ved at gøre det nemmere og mere attraktivt for flere ladeoperatører at gå ind på markedet og tilbyde opladning. Hos FDM tror vi også på, at det på sigt vil påvirke prisen på opladningen.

Be the first to comment on "FDM-kommentar til Klimarådets rapport"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*