Energiselskabet Norlys leverer milliardoverskud for 2023

Arkivfoto: Håndtering/levering/salg af strøm til forbrugere er blevet den helt store økonomiske faktor overalt i Europa. Der tjenes milliarder på håndtering af forbrugernes strømforbrug.

Store investeringer i grøn omstilling og digital infrastruktur samt rekordstore rabatter til andelshaverne prægede 2023 for energi- og telekoncernen Norlys.

I 2023 kom der ro på energikrisen, men energi forblev et højaktuelt emne både i samfundet og for forbrugerne, som holdt fast i de gode sparevaner. Lavere energipriser og et lavere energiforbrug påvirkede Norlys’ omsætning, der faldt fra 22,0 milliarder kroner i 2022 til 12,4 milliarder kroner i 2023.

– Vores finansielle performance normaliserede sig i 2023 efter et helt usædvanligt 2022. Vores kerneforretning leverede samlet set en stabil indtjening, men 2023 var også et udfordrende år med hård konkurrence. Samtidig mærker vi som mange andre det øgede rente- og prisniveau i samfundet, siger Niels Duedahl, der er administrerende direktør i Norlys.

Efter et historisk stort overskud før skat i 2022 på 4,2 milliarder kroner, er Norlys’ indtjening i 2023 tilbage på et mere normalt niveau med et resultat før skat på 398 millioner kroner. Resultat er påvirket af, at Norlys’ elnetselskab, N1, i 2023 gav Norlys’ 800.000 andelshavere en ekstraordinær rabat på 797 millioner kroner. Rabatten blev givet over nettariffen og kom dermed alle elnetkunder til gode helt automatisk. Før rabatter leverede Norlys således et overskud på 1,2 milliarder kroner i 2023.

Rekordhøjt investeringsniveau

I 2023 investerede Norlys 4 milliarder kroner først og fremmest i den grønne omstilling og udbygningen af fibernettet, så Norlys’ forsyningsområde i dag er et af de mest fiberdækkede områder i verden. Investeringerne i den grønne omstilling sker gennem udbygning af elnettet, så det kan følge med den stigende elektrificering af samfundet og opbygningen af et landsdækkende ladenetværk til elbiler. Derudover investerer energi- og telekoncernen i opsætning af nye vind- og solcelleparker gennem delejerskabet af Eurowind Energy.

– Samtidig er vi kommet langt med en markant opgradering af vores it-fundament, der skal sikre kunderne en mere integreret og digital kundeoplevelse, og samtidig er en forudsætning for, at vi lykkes med integrationen af Telia Danmark, siger Niels Duedahl.

Norlys indgik i september 2023 en aftale med Telia Company om at købe Telia Danmark med 1,9 millioner kundeforhold, 800 medarbejdere og et 50 procent ejerskab af Danmarks største mobilnet, TT-netværket. Handlen blev endeligt gennemført 2. april 2024.

– I de kommende år skal vi realisere vores fulde potentiale som et moderne andelsselskab, der tilbyder danskerne integrerede løsninger inden for energi og tele. Købet af Telia Danmark giver os en helt ny relevans og betyder, at vi kan give kunderne et mere komplet tilbud. Samtidig fremtidssikrer vi vores infrastruktur med begge de vindende teknologier 5G og fibernet, siger Niels Duedahl.

Kilde: Norlys