En af dagens gode nyheder: Togbilletterne stiger IKKE i år

Billetterne til DSB stiger ikke i år - Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Kunder i togtrafikken kommer ikke til at opleve stigninger i taksterne på hverken enkeltbilletter, rejsekort eller pendlerkort i 2022. Det gælder både for rejser i de østlige og vestlige dele af landet samt for rejser over Storebælt. 

Det samme billede tegner sig i den øvrige kollektive trafik, hvor taksterne holdes i ro i 2022. Der sker derfor ingen ændringer ved den årlige regulering af taksterne søndag den 16. januar. 

Det melder DSB ud i dag.

”Vi har i de sidste år oplevet nedlukninger og restriktioner, hvor vi har haft fokus på at sikre vores kunder en tryg rejse. Forhåbentlig kan vi snart få en mere almindelig hverdag, og vi er klar til at byde velkommen blandt andet ved at holde priserne i ro og fortsat gøre det trygt at rejse,” siger Charlotte Saltoft Kjærulff, kundechef i DSB.

Det er Trafikstyrelsen, der årligt fastsætter, hvor meget priserne gennemsnitligt må stige i den kollektive transport. Ændringerne sker i et samarbejde mellem landets togoperatører og trafikselskaber.

De seneste år har været præget af store takstreformer i henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt over Storebælt. Reformerne har sikret en harmonisering på tværs af regionale forskelle ud fra et ønske om at gøre taksterne mere ensartede. 

Læs mere om taksterne 2022

Kilde: DSB