Danskerne er glade for turismen

Arkivforo: Sommerstemning på Lakolk lørdag eftermiddag. Dragefestivalen lokkede mange mennesker til øen. Og så lige de lækre is fra Fru Dax. Foto: Bent Schulz/Marskfotografen.

Turisterne har flere positive end negative konsekvenser for Danmark og for mit lokalområde. Sådan vurderer langt de fleste danskerne turismen, som igen i 2022 satte rekord, målt i overnatninger. En ny måling viser, at knap otte ud af ti danskere bakker op om turisterne i Danmark.

Epinion har for VisitDenmark målt danskernes opbakning til turismen herhjemme. Det er tredje gang, at der gennemføres en sådan undersøgelse siden 2021, og i perioden er turismen vokset med 22 procent, målt i kommercielle overnatninger.

Undersøgelsen viser, at der fortsat er flot opbakning til turismen blandt danskerne, både i og uden for de større byer byerne. 

78 procent af danskerne bakker således op om turismen i Danmark generelt, og 71 procent er positive over for turisterne i deres lokalområde. De vurderer især, at turismen har positiv værdi for den lokale økonomi og handelslivet og for udvalget af spisesteder, kulturelle oplevelser og aktiviteter. Dermed er resultaterne helt på linje med dem fra de seneste to år.

Den stabilt høje tilslutning til turismen glæder erhvervsminister Morten Bødskov:

”Dansk turisme er i topform og her spiller danskernes opbakning en stor rolle. Turisme har stor betydning for vores samfundsøkonomi og for danskernes hverdag. For turisme er mere end gode oplevelser, det er også arbejdspladser, lokal sammenhængkraft og vækst.

Turismehvervet leverer hvert år flotte resultater, og har bare i år sat flere rekorder, blandt andet med flotte overnatningstal og mange udenlandske besøgende. Den indsats skal honoreres. Derfor skal vi investere i turismen, og derfor har regeringen sat 100 mio. kroner til en styrket turismeindsats på Finansloven 2024.”

Mere positiv med mere viden

Som noget nyt viser undersøgelsen, at jo mere man ved om turisme, jo mere positivt vurderer man turismens konsekvenser for Danmark. De flere end 8.000 respondenter i undersøgelsen har besvaret fire fakta-spørgsmål om turismen, og blandt dem, der har svaret rigtigt på alle fire, vurderer hele 86 procent, at turismen har flere positive end negative konsekvenser. Ved færre rigtige svar er tilslutningen lavere.

Som i de tidligere undersøgelser gælder det, at de danskere, som har turismen tæt inde på livet i lokalområdet, vurderer den mere positivt end dem, der bor i områder, der er ikke præget af turisme.

Danskerne er attraktionen

Generelt er danskerne stolte af, at turister har lyst til at besøge deres lokalområde. Syv ud af ti har denne holdning, og de fleste mener, at de har et medansvar for, at turisterne får en god oplevelse.

”Jeg synes, det er interessant, at danskerne er mere positiv over for turismen, når man har den tæt inde på livet, og jeg bemærker også, at danskerne er stolte over, at deres lokalområde tiltrækker turister. 

Dansk turisme står et godt sted lige nu, men vi ved også, at vi bliver nødt til hele tiden at kunne fortælle nye historier om Danmark og danskerne for fortsat at være relevante, når man skal vælge rejsemål. 

I den sammenhæng er danskernes opbakning vigtig, for det er i høj grad danskerne og vores livsstil, som de udenlandske turister er interesserede i. Og en positiv holdning til turisme er et fantastisk godt afsæt for at få etableret et godt samspil med især de udenlandske turister,” siger Katja Moesgaard, der er adm. direktør i VisitDenmark.

Kun få er negative 

De negative konsekvenser ved turismen fremgår også af undersøgelsen. Andelen af borgere, der mener, at turismen har flere negative end positive konsekvenser for Danmark og for lokalområdet, er henholdsvis to og tre procent. De aspekter ved turismen, som danskernes vurderer mest negativt, er beskyttelse af miljø og naturområder og mulighederne for at bevæge sig ugeneret rundt.

Det er især i lokalområdet, at der er flest, der oplever turismen som et problem. Ni ud af ti oplever dog ikke, at turismen skaber problemer, mens otte procent angiver, at der er problemer dele af året. Én procent oplever problemer hele året, typisk på grund af trængsel, trafikale problemer og mere støj og larm.

I den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme er tilfredse turister, borgere og medarbejdere et pejlemærke. Ifølge strategien skal borgernes overordnede positive opfattelse af turismens betydning for det danske samfund øges.

Kilde: VisitDenmark