Danske Bank: Rekordresultat med 21,3 mia. kr. efter skat

– Vi opnåede i 2023 et tilfredsstillende resultat, der blev skabt på baggrund af et godt momentum i forretningen, et normaliseret rentemiljø og en makroøkonomisk situation, der udviklede sig bedre end forventet og medførte lavere nedskrivninger på udlån, lyder det fra Danske Bank i deres melding i dag.

– Vores kunder stod i en usikker situation gennem hele året, men med afsæt i vores solide kapitalgrundlag har vi kunnet understøtte og hjælpe dem. Vi har fortsat vores støtte til kunder i form af risikostyringsekspertise og ekspertrådgivning, og vi har fortsat tilbudt vores kunder attraktive digitale opsparings- og indlånsprodukter, så de kunne drage fordel af de højere renter.
På den baggrund har vi skabt tilfredsstillende resultater i 2023, og vi opnåede en egenkapitalforrentning på 12,7 pct. og et resultat efter skat på 21,3 mia. kr.

Højere renteindtægter


Resultatet i 4. kvartal 2023 var positivt påvirket af højere nettorenteindtægter, når der ses bort fra en engangsindtægt på 0,3 mia. kr. i 3. kvartal. Desuden steg nettogebyrindtægterne, primært som følge af en stærk indtjening i Danske Bank Asset Management. Resultat af forsikringsaktiviteter steg ligeledes
og lå tættere på et normaliseret niveau. For hele året lå omkostningsprocenten på 48,5%, pct., og de samlede omkostninger på 25,4 mia. kr., hvilket er på linje med vores forventninger igennem året. Udlånsporteføljens kreditkvalitet var fortsat stærk i 4. kvartal, og der blev ikke foretaget betydelige nedskrivninger på udlån i kvartalet. Nedskrivningerne for hele året lå således på 0,3 mia. kr., jf. bankens selskabsmeddelelse af 8. december 2023.

Kilde: Danske Bank