Budgettet for Sønderborg Kommunes snerydning i 2023 endte i nul

Sønderborg Kommunes nye salthal. Efter snevejret i slutningen of november og begyndelsen af december blev hallen fyldt op med 600 ton salt, som blev leveret af ca. 17 lastbiler. Efter hver saltleverance bliver saltet skubbet op med gummiged. Foto: Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommunes budget for vinterbekæmpelse i 2023 var på 10,9 millioner kroner. En opgørelse viser, at budgettet holdt og dermed endte i nul.

Det er smukt, når landskabet er dækket af sne, men det giver også udfordringer for de mennesker, der skal frem til arbejde og skoler. 2023 sluttede med masser af sne i Sønderborg Kommune, da et større snevejr ramte i slutningen af november og dækkede veje, fortove og stier, og det store arbejde med at rydde hovedveje og andre prioriterede veje blev sat i gang, så bilister, cyklister og gående kunne komme frem. Snefaldet i vinteren 2023 gav også mulighed for at bruge Sønderborg Kommunes salthal for første gang. Hallen ligger netop ved det nye Drift og Beredskab Sønderborg på Ingolf Nielsens Vej.

Men indsatsen koster, og Sønderborg Kommunes budget for snerydning var i 2023 på 12,7 millioner kroner. I forbindelse med byggeriet af i Drift og Beredskab Sønderborg blev budgettet dog reduceret med 1,8 millioner kroner i forbindelse med forventede synergier ved samlingen af flere afdelinger.

Nu er forbruget på vinterbekæmpelsen i 2023 blevet opgjort, og budgettet endte i balance. Det vil sige, der blev brugt de afsatte 10,9 millioner. Budgettet dækker bl.a. snerydning, salt, løn samt betaling til eksterne entreprenører for snerydning.

Vejene ryddes efter en prioriteret indsats, da Sønderborg Kommune har mange veje, stier og p-pladser. Kommunen har i samarbejde med Politiet prioriteret veje og stier efter hvilken betydning, de har for at holde trafikken i gang. Det betyder, at udvalgte veje og stier ryddes først, mens andre må vente eller måske slet ikke ryddes. Prioriteringerne af de kommunale veje kan ses her: https://sonderborgkommune.dk/snerydning

2024 har allerede budt på snedækkede gader, og budgettet er i år på 12,4 millioner. Hvis hele budgettet ikke bliver brugt, føres overskuddet tilbage i kommunekassen. Hvis der bruges flere penge end budgetteret, bliver der tilført flere penge.

Kilde: Sønderborg Kommune