Boligejere er beskyttet ved historisk stormflod

Der er tale om en storrmflod og det betyder at boligejerne kan få erstatning. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Weekendens kraftige blæsevejr og oversvømmelser er flere steder blevet udråbt som en stormflod. Det betyder, at indbyggerne i de berørte områder har mulighed for at få erstatning for skaderne.

De historisk store oversvømmelser, der natten til lørdag toppede over Danmark har flere steder karakter af stormflod. Det har Naturskaderådet afgjort, og dermed kan de ramte borgere søge om erstatning.

”Mange lokalsamfund er ramt af forfærdelige skader. Weekendens vejr var historisk voldsomt. Derfor skal vi hjælpe dem, der er ramt, og som nu står med mange bekymringer, ødelagte boliger og sommerhuse. Jeg er glad for, at vi i fællesskab har skabt stormflodsordningen, som dækker, hvis man bor i et hårdt ramt område. Samtidig forventer jeg, at forsikringsselskaberne nu yder en helt særlig indsats, så de ramte boligejere kan få deres erstatning hurtigst muligt, og at sagsbehandlingen som udgangspunkt er påbegyndt senest et døgn efter anmeldelse af skaderne,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Se oversigt over de ramte områder her.

Stormflodsordningen er en statslig katastrofeerstatningsordning, der er finansieret kollektivt af alle danskere med en brandforsikringspolice. Ordningen er indført, idet det kan være vanskeligt at forsikre sig mod stormflod på normale markedsvilkår på det private forsikringsmarked. Ordningen er løbende blevet forbedret, så man i dag bl.a. får bedre dækning af de skader, der måtte opstå.

Bor man i et berørt område, som Naturskaderådet har erklæret stormflod for, skal man anmelde sin skade elektronisk via Naturskadebasen. Herefter vil sagen køre som en almindelig forsikringssag. Bor man uden for de områder, hvor der er udråbt stormflod, er man ikke dækket af stormflodsordningen. I det tilfælde kan man rette henvendelse til sit forsikringsselskab med henblik på dialog.

Det er forventningen, at de berørte borgere, når de har anmeldt deres skade, som udgangspunkt får besked fra deres forsikringsselskab i løbet af et døgn.

Forsikringsselskaberne forventes at indkalde alt disponibelt mandskab til at tage sig af anmeldelserne, der vil løbe ind den kommende tid.

FAKTA:

  • Stormflodsskader er i Danmark dækket af stormflodsordningen, der er en statslig katastrofeerstatningsordning.
  • Stormflod er karakteriseret som oversvømmelser efter ekstrem høj vand-stand. Der skal være tale om en 20-års-hændelse for det enkelte område, før stormflodsordningen finder anvendelse.
  • Det er Naturskaderådet som afgør om og hvor i landet, der er tale om stormflod. Det sker på baggrund af udtalelser fra Kystdirektoratet og DMI. Naturskaderådet er uafhængigt og hører under Erhvervsministeriet.
  • Læs mere på Naturskaderådets hjemmeside

Kilde: Erhvervsmionisteriet