Birgitte Klippert: Værdighed

Birgitte Klippert skriver om værdighed for de ældre i Danmark denne gang.

Jeg har været så privilegeret at have fire bedsteforældre, hvis liv jeg blev en del af og omvendt. Mine fire bedsteforældre boede i både min barndom og i mit voksenliv tæt på mig, og jeg havde et godt, trygt og kærligt forhold til dem alle fire.

Ingen af fire er her desværre mere, men ganske ofte tænker jeg på dem. Når jeg ser en rose, ser en westernfilm, ser et barn bade i en balje eller et ser krucifiks så er mine tanker straks tilbage ved en af mine bedsteforældre. Kom de godt herfra, og videre til der hvor de er nu? Jeg tror det. For de havde masser af familie, der kunne hjælpe dem.

Men sådan er det desværre ikke for alle ældre i Danmark. Og det smerter mig. En god og tryg ældrepleje skal være tilstede for alle, der har behov for det. Vores ældste borgere har gennem hele deres liv gjort en stor forskel for vores land, og de har bidraget til vores samfund gennem et langt liv. Og så er det simpelthen ikke ok, at der er nogle af dem, der må bekymre sig om, hvor ofte de kan få gjort rent, hvornår de kan komme i bad eller hvornår de kan få skiftet en ble. Vi skylder dem en værdig alderdom.

Nogle af os vil helst bade om morgenen, og andre vil helst bade om aftenen. Og sådan er det altså også for vores ældre. De har også individuelle ønsker og behov, fordi der er jo ingen af os, der er ens. Individuelle ønsker for en hverdag og ens liv forvinder ikke den dag man bliver plejekrævende, og derfor er det altså meget vigtigt, at vi kan få mere selvbestemmelse ind i ældreplejen med flere frie valg.

Et sted at tage fat ift. frie valg er plejeboliger, hvor der desværre er 80 kommuner, der ikke nævner for deres ældste borgere, at de har ret frit at vælge, hvem der skal gøre rent i deres hjem, hvem der skal stå for den personlige pleje og hvem der skal hjælpe med det praktiske. Den ældre skal kende sine muligheder og, evt. sammen med sine pårørende, beslutte om det skal være kommunen eller en privat virksomhed, der skal levere hjemmeplejen.

Et andet sted hvor det frie valg med fordel kunne styrkes handler om plejehjem, for der er faktisk i 54 kommuner, hvor der ikke er et friplejehjem. Det skal vi lavet om på, så der kommer flere valgmuligheder og mere selvbestemmelse til vores ældre. Foruden at det er godt for de ældste borgere, så er det også godt for kommunernes budgetter, da privat investorer kan aflaste disse og hjælpe med at sikre plejeboliger de kommende år.

De frie valg giver mere værdighed. Og jeg ønsker for alle de ældre borgere i Danmark, at de får et værdigt ældreliv med god omsorg og pleje. Helt som mine bedsteforældre også fik det. Jeg kigger tilbage på deres afsked med livet med ro i sindet, fordi de var velsignede med store familier, der tog vare på dem, men jeg vil også gerne have ro i sindet, når alle andre ældre er på deres sidste. Og for at det kan ske skal vi øge værdigheden.

Jeg tror, jeg sætter Trinity på tv’et i aften, og mens jeg smiler af Bud Spencer og Terence Hill, vil jeg tænke på min kære bedstefar, der elskede westernfilm af hele sit hjerte.