Alarm 112: Olieforurening i Aabenraa fjord fredag eftermiddag

Olieforurening fredag eftermiddag i Aabenraa Fjord. 200 liter sojaolie løb ud i fjorden. Olien blev suget op igen og ender på et biogasanlæg. Fotos: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Ifølge de første meldinger var der tale om en menneskelig fejl, da der løb omkring 200 liter soja-olie ud i Aabenraa fjord fredag eftermiddag.

Det skete tæt ved havnen.

De store olietanke på havnen indeholder bl.a soja-olie. Og det er olie herfra, der er løbet ud i fjorden.

Folk fra Ewers var på stranden ved havnen for at hjælpe til med at få olien suget op i tankvogne, der holdt oppe på vejen.

Soja-olie og havvand, der er blevet suget op, ender i et biogasanlæg.

Fjorden har det hårdt i forvejen

Aabenraa fjord lider i forvejen af akut af iltmangel, og et større olieudslip ville have katastrofale følger for fiskebestanden og faunaen i fjorden. Aabenrass borgmester har sammen med de andre byer, skrevet til ministeriet for at få lukket for fiskeriet efter blå muslinger, der finder sted og har fundet sted de seneste år i Aabenraa fjord og Flensborg fjord helt ind til en vanddybde på bare 4 meter ifølge fiskerikontrollørerne.

Som et kuriosium kan nævnes at den lokale lystfiskerforening har klublokale blot få meter fra oloeudslippet.

Katastrofen i 2011 på havnen – olietanke kollapsede og tonsvis af olie løb ud

Tilbage i maj måned 2011 kollapsede to olietanke og tusindvis af tons fiskeolie og sojaolie løb ud i området. Derudover blev biler ødelagt og der hang en stank af fiskeolie i flere dage. Heldigvis løb der nærmest ingen olie ud i fjorden dengang.

Der har dog i de senere år flere gange været olie- og diesel-udslip i Aabenraa fjord. Heldigvis alle i mindre omfang.

Se videoklip i slutningen af artiklen.

Olieforurening fredag eftermiddag i Aabenraa Fjord. 200 liter sojaolie løb ud i fjorden. Olien blev suget op igen og ender på et biogasanlæg. Fotos: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk

Olieforurening fredag eftermiddag i Aabenraa Fjord. 200 liter sojaolie løb ud i fjorden. Olien blev suget op igen og ender på et biogasanlæg. Fotos: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk
Olieforurening fredag eftermiddag i Aabenraa Fjord. 200 liter sojaolie løb ud i fjorden. Olien blev suget op igen og ender på et biogasanlæg. Fotos: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk
Olieforurening fredag eftermiddag i Aabenraa Fjord. 200 liter sojaolie løb ud i fjorden. Olien blev suget op igen og ender på et biogasanlæg. Fotos: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk