Aabenraa Kommune: Surbækken mellem Hellevad og Nørre Hostrup skal slynge sig igen

Surbækken skal have krøller på løbet i maj og juni måned i år mellem Hellevad og Nørre Hostrup. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Aabenraa Kommune gennemfører i maj og juni måned i år et større projekt med genslyngning og restaurering af Surbæk mellem Nr. Hostrup og Hellevad.

Det melder de ud på et informationsskilt ved Surbækken.

Vandet fra Surbækken ender i Vidåen og løber til slut ud i Vadehavet. I dag er der flere “beton-stryg” på den omtalte strækning. Her finder bl.a bækørred både skjul og ilt i de varme somre når vandstanden i resten af bækken er lav.

Det er Miljøstyrelsen, der finansierer projektet og Aabenraa Kommune, der fører tilsynet.

Lignende projekter er blevet udført i bl.a Gelsåen og andre steder. De har dog, ifølge lystfiskerne ikke haft nævneværdige positiv indflydelse på fiskebestanden.
Og det gælder faktisk over det meste af landet hvor bl.a bækørred og stalling på det nærmeste er blevet et særsyn.
I 70erne og 80`erne hvor der var mange styrtstryg langs med åer og bække var der en fantastisk bestand af bækørreder i både Surbæk, Arnå, Bajstrup Mølleå, Gelsåen og andre steder. Det kan man se ud af tallene fra lystfiskerne.

Det vil dog ikke være en nem opgave at få tallene fra Surbæk i dag eller efterfølgende fordi der ikke er nogen tal fra fiskeri med stang og snøre fra den omtalte strækning.


Aabenraa Kommune oplyser at vandløbet over ca. 3,5 km genslynges. Der er dog strækninger, hvor det af forskellige årsager ikke har været muligt at genslynge. Her udskiftes bunden med grus, der sammen med gydestryg, grus og skjulesten på de genslyngende strækninger skal skabe de fysiske rammer for en levedygtig fiskebestand.

Bækørreden er blevet en sjælden fisk i næsten samtlige danske åer. Foto: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk
Surbæk ved Svejlund efter “renatuering”. Foto: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk
Surbækken ved Nørre Hostrup – foto optaget 2. maj 2022 – her ses et af de gamle “beton-styrt” der effektivt sørger for iltning af vandet i de solroge måneder og danner et høl hvor ørrederne opholder sig. Foto: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk
Videoklip fra Surbækken – optaget 2. maj 2022. Video: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk

Kilde: Aabenraa Kommune