Aabenraa Kommune følger tysk håndtering af byggeaffald fra kernekraftværker tæt

Selvom Harrieslee endnu ikke er valgt som affaldsdeponi for almindeligt byggeaffald fra nordtyske kernekraftværker, følger Aabenraa Kommune udviklingen tæt.

Nordtyske kernekraftværkerer under nedrivning, og der er en proces i gang med at placere det byggeaffald, som skal bortskaffes. Al affald screenes for strålingsrisiko, inden det deponeres. De tyske myndigheder har fortsat ikke valgt den geografiske placering af deponiet.

Det er i korte træk svaret til Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen, på en henvendelse, Aabenraa Kommune har rettet til de tyske myndigheder igennem Miljøstyrelsen.

Tyske myndigheder har igennem lang tid arbejdet med at identificere et sted, hvor byggeaffaldet skal deponeres. Harrislee er lige nu en af flere muligheder til deponi.

– Jeg har det nok som mange her i grænselandet lidt dobbelt i denne sag. På den ene side har jeg stor tiltro til de tyske myndigheders håndtering af denne type affald, som jo også er omdiskuteret og omfattet af megen lovgivning af hensyn til de tyske borgeres sundhed. På den anden side forstår jeg som borgmester for borgere og tætte naboer i Aabenraa Kommune virkelig bekymringen, når ordene affald og kernekraftværk optræder i sammenhæng. En bekymring som nok er ekstra stærk i Danmark, hvor vi jo netop har valgt atomkraft fra, siger Thomas Andresen og fortsætter:

– Derfor har Aabenraa Kommune og jeg i flere år bakket op om Harrislee Kommunes bekymrede spørgsmål om placeringen af byggeaffald, selvom det efter alt at dømme er ufarligt. Jeg forstår godt de følelser, der rører sig blandt borgerne om deres livskvalitet, de potentielle følger for turismen i lokalområdet og så videre. Derfor vil vi blive ved med at følge situationen tæt. Min forventning, til de relevante myndigheder på begge sider af grænsen, er selvfølgelig også, at Aabenraa Kommune som minimum bliver inddraget, hvis der opstår ændringer i situationen.

I svaret fra de tyske myndigheder i Kiel gøres der opmærksom på, at der fra tysk side konkluderes, at spørgsmålet ikke er omfattet af Espoo-konventionen, fordi der i miljømæssig forstand er tale om ufarligt affald. Og i fald Harrislee skulle blive valgt, er der tale om et affaldsdeponi som allerede har de nødvendige tilladelser, og udløser derfor ikke behovet for høring af naboerne – heller ikke Aabenraa Kommune.

Espoo-konventionen er en konvention om grænseoverskridende miljøpåvirkninger. I sager, som omhandler Danmark, er det Miljøstyrelsen, der sørger for at informere offentligheden og andre offentlige myndigheder i Danmark.

Be the first to comment on "Aabenraa Kommune følger tysk håndtering af byggeaffald fra kernekraftværker tæt"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*