Torsdag denne uge præsenteres den nye regering

Statsminister Mette Frederiksen, Pressefoto

Efter at repræsentanter for de politiske partier i det nye Folketing onsdag den 2. november 2022 havde haft lejlighed til at udtale sig om den forestående regeringsdannelse, anmodede Hendes Majestæt Dronningen, på den fungerende statsministers råd, den fungerende statsminister Mette Frederiksen om at lede forhandlingerne om dannelse af en bredt sammensat regering.

Forhandlingslederen, den fungerende statsminister, har i dag, tirsdag den 13. december 2022, orienteret Hendes Majestæt Dronningen om, at hun har gennemført forhandlinger med repræsentanter for partierne i Folketinget og oplyst, at der under hendes ledelse vil kunne dannes en regering bestående af repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som støttes af et flertal i Folketinget.

Den fungerende statsminister har under henvisning hertil tilrådet Hendes Majestæt Dronningen, at det overdrages hende at danne en regering bestående af repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Hendes Majestæt Dronningen har herefter opfordret fungerende statsminister Mette Frederiksen til at danne en sådan regering.

Det forventes, at Hendes Majestæt Dronningen modtager den nye regering på torsdag den 15. december 2022.

Kilde: Kongehuset