Vejret: Det ser ud som om stormen Pia får rigtig meget fart på

Arkivfoto - Vadehavet er eet stort friluftsområde. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Med højvande på op til 3 meter over daglig normal højvande ved Vidåslusen bliver det en storm, der vil være meget kraftig.

Vejrtjenesterne i Danmark og lige syd for grænsen har opgraderet stormen Pia, der starter torsdag sen eftermiddag med at ramme Vadehavsområdet.