Ups, en sæk med pantfrie tomme sodavandsdåser…

Mellem Øster Højst og Bedsted ligger der en hel sæk med pantfri tommer øl- og sodavandsdåser tirsdag morgen. Og da nu Arwos opfordrer borgerne til at spænde indholdet på traileren fast gennem skilte og annoncer, vælger vi at tro, at sækken her er faldet af en trailer.


Og selvom dåserne er købt syd for grænsen med indhold og er tomme, så er de altså stadigvæk godt råstof til metalindustrien. Og vi har jo alle en affaldsspand hvor der er godt med plads til både dåser af metal og flaster af plast.