Tønder: Nu kan du søge tilskud til at give naturen bedre levevilkår i Danmarks Vildeste Kommune

Sort Sol. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Hvis du går og drømmer om at gøre dine grønne områder lidt vildere og har en god ide til, hvordan du kan give biodiversiteten og de vilde arter en håndsrækning, så kan du fra 1. oktober søge Tønder Kommune om tilskud til borgere, virksomheder, foreninger og fællesskaber.

Der kan maksimalt gives tilsagn om 10.000 kr. til et projekt og du kan søge om dækning af op til 50 % af dine dokumenterede udgifter. Din egen arbejdskraft kan indgå som en udgift i ansøgningen med op til 100 kr./time. Alle beløb er eksklusiv moms.

“Fordelingen af tilskud sker efter først-mølle-princippet for de ansøgninger, der både opfylder de fastsatte kriterier og som samtidig giver mest naturværdi/biodiversitet i forhold til omkostningerne’, forklarer Christa Jørgensen, der er fagchef i Miljø & Natur i Tønder Kommune

For at komme i betragtning til tilskudspuljen, skal dit projekt have en væsentlig naturforbedrende effekt, det skal være varigt, og det må ikke forstyrre den eksisterende natur.

Lever projektet op til de kriterier, så er der rigtig mange muligheder for at komme i betragtning. Eksempler på projekter kunne fx være:

• Omlægning af plænegræs eller anden “ikke natur” til blomstereng/ natureng/vild natur

• Etablering af vandhul på min 100 m²

• Etablering af krat/skov med vilde hjemmehørende arter

• Etablering af insektvold

• Forbedring af eksisterende natur

For at komme i betragtning skal du indsende en ansøgning via:

https://www.toender.dk/service-og-selvbetjening/selvbetjening/sog-pulje-til-sma-biodiversitetsprojekter/

Puljen er delt op i tre runder:

• 1. runde 70.000 kr. med frist den 1. november 2021

• 2. runde 35.000 kr. med frist den 1. februar 2022

• 3. runde: 35.000 kr. med frist den 1. april 2022

“Hvis du får tilsagn om støtte fra puljen, så skal du være opmærksom på, at du først får pengene efter dit projekt er udført og faktureret. Så du skal altså i første omgang selv lægge ud for dine varer og ydelser”, fortæller Christa Jørgensen.

Puljen kan alene søges af lokale borgere, virksomheder, foreninger og fællesskaber inden for Tønder Kommunes geografiske område, og skal være udført inden udgangen af 2022.