Tønder: Markvejstur i Kongens Mose

Tirsdag d. 16. august kl. 19 er der mulighed for at komme på markvejstur med Foreningen By og Land Vestslesvig til Kongens Mose.

Turen går ad de gamle markveje i den ukendte del af Kongens Mose i et kulturhistorisk område med en unik natur. Undervejs passerer man gamle tørvegrave, holder pause ved en af de udgravede søer, hvor kaffen kan nydes, hvis vejret er til det.

Ruten går forbi Russerfennen, hvor russiske krigsfanger som forsøg dyrkede kartofler under 1. Verdenskrig. Der er mulighed for at se traner.

Tilbagevejen går på diget, hvor tørvene blev transporteret med tipvogne. Undervejs vil Niels Chr. Thomsen fortælle om området, som han har færdedes i som knægt.

Det vestslesvigske landskab har store kulturelle og rekreative værdier, som markvejene sikrer adgangen til. Siden 2006 har Markvejsgruppen under Foreningen By og Land Vestslesvig afholdt vandringer for at gøre opmærksom på markvejenes betydning. Vandringerne kombinerer kultur- og naturhistoriske fortællinger om egnen og landskabet, og deltagerne kommer ofte til steder, som ligger fjernt fra de almindeligt kendte vandrestier. Det gælder også denne tur.

Der er mødested ved Teltkro, Teltkrovej 4, 6240 Løgumkloster.

Turledere er Niels Chr. Thomsen, Hans Nissen og Kirsten Damm.

Turens længde: ca. 4½ km i meget ujævnt terræn.

Kontaktperson: Hans Nissen, tlf. nr.: 61702084.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Foreningen By og Land Vestslesvig. Andre betaler kr. 20,-.

Kilde: Markvejsgruppen