Tønder Kommune: Stationsbygningen i Skærbæk går ny fremtid i møde

Tønder Kommune køber stationsbygningen i Skærbæk. Planen er, at Skærbæk Lokalråd skal overtage den inden årets udgang, når finansieringen er på plads. Byens borgere tages med på råd, når det gælder om at finde frem til, hvad den bevaringsværdige stationsbygning i fremtiden skal indeholde. 

Stationsbygningen i Skærbæk har stået tom i en rum tid. Da bygningen både rummer gode muligheder for lokale aktiviteter og samtidig er bevaringsværdig og har historisk værdi, har Skærbæk Lokalråd et ønske om at overtage bygningen.

For at gøre dette muligt har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune besluttet at købe ejendommen. Planen er, at lokalrådet derefter skal købe ejendommen af kommunen senest ved udgangen af 2022. At Tønder Kommune i første omgang køber bygningen betyder, at lokalrådet får tid til at få finansieringen af købet på plads, da lokalrådet skal ud at søge fonde, sælge folkeaktier og søge midler via lokale investorer og puljer.

Niels Stamp, der er formand for lokalrådet i Skærbæk siger, at lokalrådet ønsker, at det er byens borgere der skal komme med ideerne og have ejerskab af bygningen og aktiviteterne. Lokalrådet ønsker, at huset skal være et åbent sted, hvor borgerne kan mødes i forskellige fællesskaber.

I andre byer er stationsbygninger blevet til fællesskaber, hvor:

• Børn og pensionister laver ting sammen.

• Unge og voksne arbejder med computere.

• Kunstnere stiller sig til rådighed.

• Der arrangeres fællesspisning.

• Der oprettes genbrugsværksteder og tænkes bæredygtighed i materialer og mad.

• Der arrangeres fortællecafé, foredrag, workshops m.m.

I Skærbæk vil man lade sig inspirere af andres initiativer og lade nye vokse til byens helt egne. Lokalrådet er bevidst om, at stationen skal være et nyt tiltag, som ikke har til hensigt at tage aktiviteter fra de bestående gode initiativer i Skærbæk. Det skal være et supplement til udviklingen af nye fællesskaber.

Lokalrådet inviterer til åbent hus lørdag den 26. februar og lørdag den 5. marts mellem klokken 10 og 12, hvor man kan gå rundt i bygningen og få ideer. Skærbæk lokalråd vil være vært for en kop kaffe.

“Efter åbent hus dagene vil vi invitere til et borgermøde, hvor ordet er frit og hvor vi håber der kommer mange spændende ideer frem”, siger Niels Stamp.

Også Tønder Kommunes borgmester, Jørgen Popp Petersen, ser frem til at følge projektet.

“Det er rigtig dejligt at opleve det store lokale engagement, der er fra lokalrådet. Vi vil som kommune gerne støtte op om det, for det er netop projekter som dette, der er med at udvikle og gøre kommunen endnu mere attraktiv”, siger Jørgen Popp Petersen.

Også hos DSB vækker fremtiden for stationen i Skærbæk glæde.

“Togstationer er en vigtig og central del af mange byer, og det glæder mig, at Tønder Kommune har valgt at købe Skærbæk Station. I DSB arbejder vi løbende på at aktivere tomme stationsbygninger, og et af de helt centrale punkter i det arbejde har været at engagere lokale kræfter i driften af stationen, så initiativerne bliver lokalt forankret. Jeg kan forstå, at Tønder Kommune har de samme ambitioner, og jeg er spændt på at se, hvad det ender med,” siger Lars Gøtke, underdirektør i DSB Ejendomme.

FAKTA:

Bygningen er oprindeligt fra 1877 og fremstår i gule mursten. Den er bevaringsværdig og SAVE registeret med bygningsværdi 2 (skala fra 0-9, hvor 0 er fredede ejendommen). Bygningen har et samlet areal på 428 kvadratmeter.

Bygningen har tidligere huset blandt andet VUC og Beredskabsstyrelsen.

Kilde: Tønder Kommune