TØNDER KOMMUNE: Kongens Mose skal være højmose igen

    En højmose er en helt særlig naturtype, som efterhånden er blevet meget sjælden. Kongens Mose ved Draved Skov har tidligere været højmose, men i mange år blev en stor del af arealerne drænet og dyrket, og der blev gravet tørv, så højmosen nærmest forsvandt. Nu er Tønder Kommune i gang med at genskabe højmosen – takket være velvillige lodsejere og EU-midler.    
    I Kongens Mose bliver 160 hektar – primært privatejede arealer – nu genskabt som højmose. Det sker ved at blokere de kunstigt anlagte afvandingskanaler og 25 hektar skovbevoksede arealer ryddes, så der igen kan udvikle sig et stort sammenhængende højmoseområde. Omkring halvdelen af de 160 hektar har været intensivt dyrket landbrugsjord, men med projektet vil de udvikle sig til værdifulde naturarealer.

For godt 10 år siden gennemførte Naturstyrelsen et større restaureringsprojekt af offentligt ejede arealer i Kongens Mose. Sammen med det nye projekt bliver der skabt naurlige afvandingsforhold på et cirka 400 hektar stort område, som vil sikre en naturlig udvikling for Kongens Mose, som er et af Danmarks absolut bedste højmoseområder.  

Efter mange gode forhandlinger med lodsejerne er der i forbindelse med jordfordeling indgået aftaler med samtlige lodsejere i projektområdet. En stor del af de lodsejere, der havde små moselodder, valgte at sælge, mens andre har valgt at erhverve større mosearealer, hvilket betyder, at antallet af private lodsejere med jord i projektområdet, er blevet reduceret fra tyve til otte.

Sjældne højmoser

Højmose er en særlig naturtype, som er blevet meget sjælden. Den største trussel mod højmoser er afvanding, ligesom det også er tilfældet i Kongens Mose. Til højmosen er knyttet nogle særlige plante- og insektarter som for eksempel multebær, rosmarinlyng, klokkelyng, sphagnum-mosser, samt flere arter af de kødædende planter soldug.   Anlægsarbejdet for at restaurere Kongens Mose / Draved Mose ved Løgumkloster er godt i gang. Arbejdet er efter licitation overdraget til HedeDanmark.  

Kongens Mose er et af 10 højmoseområder, der indgår i EU-LIFE-projektet “Højmoser i Danmark”, som EU og staten i 2014 meddelte tilsagn om at støtte med 42 mio. kr. Projektet gennemføres i perioden 2015 – 2024.

Tønder Kommune varetager den overordnede styring af projektet, der har deltagelse fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og seks jyske kommuner. Ud over Kongens Mose omfatter projektet blandt andet også højmoserne Store Vildmose ved Aabybro, Holmegård Mose ved Næstved og Hønning Mose ved Arrild.

Ved at genskabe naturlige afvandingsforhold vil projektområdet ud over store naturværdier også få en stor positiv klimaeffekt, idet velfungerende højmoseområder kan binde/tilbageholde meget CO2.    

Be the first to comment on "TØNDER KOMMUNE: Kongens Mose skal være højmose igen"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*