Tønder: Kick-off Konference til Region Syddanmarks Udviklingsprojekt: “Godt på vej med tysk på tværs af uddannelser”

Tyskfaget i Danmark er udfordret. Fra folkeskolen til ungdomsuddannelser og videre til de videregående uddannelser, har tyskfaget længe kæmpet med at fastholde elevinteressen. Mens der allerede findes gode initiativer både lokalt og nationalt, mangler der en sammenhængende strategi for at binde tyskfaget i uddannelserne sammen, og sikre en gnidningsfri overgang fra én uddannelse til den næste.

Formålet med projektet, som er udfærdiget af Det Blå Gymnasium Tønder under Region Syddanmark, er netop at styrke tyskfaget i hele uddannelsessystemet og dermed også i erhvervslivet samt på læreruddannelser og universiteter. Projektet sigter mod at motivere eleverne til at fortsætte med tysk på deres ungdomsuddannelse, øge antallet af elever, der vælger tysk på A-niveau, og integrere tysk som en del af deres videregående uddannelses- og karrierevej.

De centrale indsatser i projektet inkluderer udarbejdelsen af en fælles strategi for tyskfaget på folkeskoler og ungdomsuddannelser i de deltagende kommuner. Desuden inddrages lærerseminarier og der afholdes netværksmøder for tysklærere, brobyggende aktiviteter mellem folkeskole og ungdomsuddannelser samt samarbejde med andre videregående uddannelser.

Projektet støttes økonomisk af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og har følgende primære partnere: Det Blå Gymnasium Tønder (leadschool), Tønder Gymnasium, IBC Aabenraa, Aabenraa Statsskole, Det Blå Gymnasium Sønderborg, Alssundgymnasiet Sønderborg, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune.

Kick-off Konferencen finder sted den 15. april i Tønder.

Kilde: Tønder Handelsskole