Ukrainske flygtninge kan få midlertidige hjem i Sønderborg Kommune