Tyske familier viser stor interesse for at flytte til Sønderborg Kommune