Syd for grænsen står detailhandelen overfor store udfordringer