Styrkelse af det præhospitale område giver større tryghed i hele Region Syddanmark – døgnbemandet akutbil omkring Haderslev