Stor tilslutning til Sønderborg Kommunes tilbud for borgere med udviklingshæmning eller særlige udfordringer