Sønderborg skal have flere legepladser og attraktive byrum