Sønderborg: Oprensningen af Ulkebøldam efter forurening i forbindelse med brand er begyndt