Sønderborg Lufthaven får Bitten & Mads Clausens Fond som medejer