Sønderborg Kommune laver støjreducerende tiltag på Egernsundbroen