Sønderborg Kommune indfører besparelser på vedligehold af veje og fortove