Sønderborg Kommune: Iltsvind tvinger fiskene ind i Augustenborg Fjord