Sønderborg Kommune godkender plan for stormflodssikring af Gråsten og Egernsund