Så kommer der lys på Sønderborg Slot – lidt færre parkeringspladser i et par dage