Politi styrker indsatsen i sager om vold i nære relationer