Personalet på de danske hospitaler og psykiatriske afdelinger anbefaler patienter til at blive en del af nye fællesskaber