Fredet værftgård i Tøndermarsken bliver til Bed & Breakfast i historiske rammer