FOA`s formand: – Vi lander et godt forlig med fremgang i lønnen