FOA har tegnet overenskomst med Handicapformidlingen