få klager i Sønderborg kommune over afgørelser på socialområdet