elever fra tre skoler hjemsendt i Aabenraa Kommune