Dronningen kommer til Sønderborg og Gråsten 23. juni