Tag med på markvejstur til Lindet Skov i Tønder Kommune

Nu indledes sæsonen for markvejsture i Tønder Kommune.

Tirsdag d. 7. maj kl. 19 går den første tur til Lindet Skov.

Turen går gennem skoven, hvor deltagerne bl.a. hører om de oldtidsminder, der er i skoven i form af langdysser og runddysser. Overliggeren til den store langdysse ved P-pladsen blev senere brugt som mindesten i Løgumkloster, hvor den først stod ved Fredsegen over for rutebilstationen som mindesten for Kejser Wilhelm 1., og siden Genforeningen har den stået i Mindelunden ved Løgumkloster Kirke som mindesmærke for de mænd fra Løgumkloster, der faldt under 1. Verdenskrig.

Undervejs på turen i den vestlige del af Lindet Skov passeres også kanten af Hønning Mose.

Det vestslesvigske landskab har store kulturelle og rekreative værdier, som de gamle mark- og skovveje sikrer adgangen til.

Gennem mange år har Markvejsgruppen under Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig afholdt vandringer for at gøre opmærksom på disse vejes betydning. Vandringerne kombinerer kultur- og naturhistoriske fortællinger om egnen og landskabet, og deltagerne kommer ofte til steder, som ligger fjernt fra de almindeligt kendte vandrestier.

Turledere: Hans Nissen og Niels Chr. Thomsen.

Turens længde: ca. 2 timer ad faste, rollatorvenlige veje.

Mødested: P-pladsen (vestsiden af vejen) ved langdyssen ca. 200 m nord for Arnumvej 92, 6520 Toftlund.

Kontaktperson: Hans Nissen mob. 61 70 20 84.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig. Andre betaler kr. 20,-.

Kilde: Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig.