Sydbank A/S køber Alm. Brand Bank A/S

Sydbank A/S og Alm. Brand A/S har indgået aftale om, at Sydbank køber Alm. Brand Bank og dermed overtager alle bankmedarbejdere og bankkunder.

Aftalen omfatter også etablering af et partnerskab, der skal skabe attraktive værditilbud for såvel bank- som forsikringskunder. Partnerne vil samlet i løbet af de næste 3 år investere minimum 100 mio. kr. i at udvikle nye og integrerede kundeløsninger, hvor bank og forsikring knyttes sammen. Partnerskabet forventes at give øget forretningsomfang og indtjening til begge parter.

 – I Sydbank forventer vi i løbet af en 3-5-års periode at opnå en årlig indtjening på samarbejdet i niveauet 40-50 mio. kr.

Købesum: Der er parterne imellem aftalt en handelspris, hvor der betales for værdien af egenkapitalen pr. overtagelsesdagen fratrukket immaterielle rettigheder og tillagt 25 mio. kr. Den kontante købesum kan først endeligt opgøres på overtagelsesdagen. Den foreløbigt opgjorte købesum udgør 1.833 mio. kr., svarende til 95 pct. af den bogførte egenkapital.

Betingelser for handlen 

Gennemførelse af handlen er betinget af, at: – der opnås godkendelse til gennemførelse af handlen i Finanstilsynet – der opnås godkendelse til gennemførelse af handlen fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. 

Betingelserne forventes opfyldt inden udgangen af 2020.

Om handlen siger administrerende direktør i Sydbank Karen Frøsig: – Jeg glæder mig over, at vi køber Alm. Brand Bank. Det er en aftale, der

er til alles fordel. Kunderne får med Sydbank en stor bank, der samtidig har nærheden til kunderne. Det er en styrkelse af ikke mindst privatkundedelen i Sydbank. Samtidig har vi skabt et partnerskab mellem Sydbank og Alm. Brand, hvor vi sammen investerer i nye gode løsninger for kunderne. Det forventer jeg mig meget af. Handlen omfatter ca. 55.000 NemKonto-kunder, 4,8 mia. kr. i bankudlån og 16,9 mia. kr. i formidlede realkreditlån fra Totalkredit. Med handlen bliver Sydbank den største distributør af realkreditlån fra Totalkredit.

Den overtagne portefølje af udlån på 4,8 mia. kr. må på sigt forventes at falde til mellem 3,5 mia. kr. og 4,0 mia. kr. Det forventede fald kan primært henføres til en forventning om afvikling af udlån til svage erhvervskunder.

Fra og med 2022 forventes købet af Alm. Brand Bank at forbedre Sydbanks årlige resultater med ca. 100 mio. kr. Dette er efter en forventet reduktion på ca. 250 mio. kr. i de 2 bankers samlede omkostninger.

I løbet af 2021 vil hovedsædefunktionerne blive samlet på Sydbanks hovedkontor i Aabenraa.

Handlen forventes at medføre et fald i Sydbanks kapitalprocenter i niveauet 2 procentpoint.

Forventninger til 2020 Resultatet efter skat forventes fortsat at være i intervallet 600-800 mio. kr. som udmeldt i forbindelse med delårsrapporten for 1. halvår 2020.

Be the first to comment on "Sydbank A/S køber Alm. Brand Bank A/S"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*