Syd- og Sønderjylland: 2023 bød på flere indbrud hos private og færre indbrud i virksomheder

Aabenraa, Haderslev, Tønder, Sønderborg, Esbjerg, Varde og Vejen dækkes af Syd- og Sønderjyllands Politi og her har man lavet en opgørelse over indbrudstallene for 2023.

Færre virksomheder har haft indbrud, mens der er sket en stigning i antal indbrud hos private.

Indbrudstallene for 2023 er her i januar gjort op, og de viser, at flere private hjem har været udsat for indbrud. I 2023 modtog politiet anmeldelse om indbrud i 1073 private hjem, mens tallet i 2022 var 926 fordelt over hele politikredsen.

Til trods for at der er sket en stigning, så ligger indbrudstallet fortsat på et væsentligt lavere niveau i forhold til årene før Covid19, hvor det eksempelvis i 2018 lå på 2178. Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder intenst for, at indbrudstallet bliver endnu lavere, end det er nu: 

– Vi glæder os over det fortsat lave niveau i forhold til tidligere år, men ét indbrud er et for meget. Vi ved, hvor ubehageligt det er for dem, der har indbrud, siger vicepolitiinspektør Jacob Rindom, som er leder af Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Jacob Rindom peger i den forbindelse på, at Syd- og Sønderjyllands Politi igennem adskillige år har haft stort fokus på at efterforske indbrud og bringe antallet ned.

– Dette arbejder fortsætter, så vi i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Esbjerg kommuner, hvor der har været en stigning i 2023, forhåbentligt igen ser, at indbrudstallene falder.

Arbejdet for at nedbringe antallet af indbrud sker på mange forskellige fronter hos politiet. Her er politikredsens analyseenhed også involveret. Den sørger for, at patruljerne og efterforskerne hele tiden har et opdateret situationsbillede, så de kan fokusere på de mest aktuelle indbrudstyve i hverdagen.

Flere juleindbrud i kredsen

Juleindbrud er definitionen på de indbrud, hvor gerningstidspunktet har ligget mellem den 16. december og den 2. januar.

I alt har der været 84 juleindbrud aktuelt, mens det tilsvarende tal for året før var 33.

”Det er et højt niveau, når vi ser det i forhold til de seneste tre år. Går vi længere tilbage, så lå niveauet på juleindbrud markant højere, og vi forventer og arbejder for, at vi kommer tilbage i den gode udvikling”, siger vicepolitiinspektør Jacob Rindom.

For at imødegå tendensen til flere indbrud i juletiden har Syd- og Sønderjyllands Politi indsat indbrudspatruljer i politikredsen omkring jul og nytår. Det var også tilfældet i den netop overståede jule- og nytårstid.

Virksomheder har haft færre indbrud

En af de gode udviklinger, statistikkerne viser, er, at færre virksomheder i Syd- og Sønderjyllands Politikreds i 2023 haft indbrud i forhold til året før.

Vi har i 2023 modtaget i alt 600 anmeldelser om indbrud i virksomheder – fordelt over hele kredsen, og hvis man ser blot 5 år tilbage, er det et markant fald fra 1409 anmeldelser i 2018.

Den udviklinger glæder vicepolitiinspektør Jacob Rindom sig meget over:

”Hos politiet gør vi det, vi kan, for at reducere antallet af indbrud hos virksomheder, og en af de store årsager til faldet kalder på ros til virksomhederne selv. Vi kan se, at de er blevet bedre til at sikre sig mod indbrud. Det gælder både i forhold til overvågning, lys omkring bygningerne, tyverisikring og vagtordninger. Det har alt sammen en stor forebyggende effekt, når det kommer til indbrud”, siger han.

Albansk indbrudstyv er fængslet

Flere af indbruddene i 2023 er opklaret, og Syd- og Sønderjyllands Politi forventer, at en del flere bliver det. Mellem jul og nytår lykkedes det blandt andet at anholde en albansk mand.
Han er sigtet for flere indbrud i Esbjerg i november og december 2023, og efterforskningen, som er i gang, skal afdække, om han kan sættes i forbindelse med yderligere indbrud og tyverier i Syd- og Sønderjylland samt i andre af landets politikredse. Den 43-årige mand er i øjeblikket varetægtsfængslet.

Han kunne anholdes på baggrund af målrettet arbejde og et samarbejde mellem områdepolitiet hos Syd- og Sønderjyllands Politi og Udlændingekontrolafdelingens nye enhed for proaktiv efterforskning. Det er en enhed, der holder til i Haderslev. Enheden efterforsker sager om omrejsende kriminelle, der krydser landegrænsen for at begå kriminalitet, og udfører kontroller for at afsløre indbrudstyve på vej ind og ud af landet.

Godt naboskab nedsætter indbrud

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder vi også proaktivt med at forebygge indbrud. Det er en vigtig del af indsatsen – og sammen med de øvrige tiltag har det betydet, at indbrudstallene over en årrække er faldet markant.

En anden del af indsatsen ligger hos borgerne, og her er der stor ros til de syd- og sønderjyske borgere:

”Vi har nu lige omkring 20.000 nabohjælpere i politikredsen. Det er 2.000 flere end på samme tidspunkt sidste år, og det er vi meget imponerede over. Aktive nabohjælpere holder øje med det kvarter, de bor i, og sørger for, at boligerne ser beboede ud, når naboerne er på ferie. Den indsats, de gør med at alarmere de andre i området, hvis de hører eller ser noget, og den indsats, de gør, når de holder øje med hinandens boliger – det spiller helt klart en stor rolle i at forebygge indbrud. Godt naboskab er med til at holde indbrudstyvene væk”, siger vicepolitiinspektør Jacob Rindom.

Erfaringer med nabohjælp fra udlandet viser, at op imod hvert fjerde indbrud kan forhindres, fordi naboernes indsats får tyven til at vælge området fra. Derfor opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi til, at man tilmelder sig nabohjælp ved at downloade app’en.

Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi