Stormflodsskader for 1 mia. – forsikringsbranchen opfordrer til forebyggelse

Stormen pisker godt ved Genner Strand allerede torsdag morgen. Højvandet er ca. på 90 cm pt. Foto/Video: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

I dag er det seks måneder siden, at den kraftige stormflod ramte de danske kyster og forvoldte skader for mere end en milliard kroner. Danmark skal prioritere forebyggelse langt bedre, mener forsikringsbranchen.

Danmark blev lørdag i efterårsferien raseret af en voldsom stormflod, som ramte de østvendte kyster. Forsikringsselskaberne og deres med-arbejdere var i højeste beredskab og gjorde alt, hvad de kunne, for at hjælpe de mange danskere, der er ramt. Flere end 3100 blev ramt af skader, som samlet set oversteg en milliard kroner.

– Forsikringsselskaber og deres medarbejdere arbejdede på højtryk for at hjælpe de mange, der blev berørt, så danskerne kunne få udbedret deres skader. Det var voldsomt, og vores frygt er desværre, at vi kommer til at se endnu flere og hyppigere eksempler med voldsomt vejr, siger adm. direktør Kent Damsgaard i Forsikring & Pension.

Branchen har netop lanceret et oplæg til en samlet klimatilpasningsplan med en lang række konkrete forslag til klimaforebyggelse for i fremtiden at kunne sikre, at færre danskere bliver ramt af det vildere vejr.

 – Regeringen og Folketinget er simpelthen nødt til at prioritere klimaforebyggelse langt højere, hvis vi skal undgå at komme i en situation, hvor der er husejere, som ikke kan få forsikret deres huse i fremtiden. Desværre er situationen i dag, at vi som samfund bruger næsten 10 gange så mange penge på at reparere skader, som vi gør på at forebygge dem, siger Kent Damsgaard.

Fakta om stormflodsordningen

Naturskaderådet, har ansvaret for   stormflodsordningen, hvor myndighederne og politikerne fastlægger rammerne for, hvem der skal have økonomisk hjælp. Forsikringsselskaberne administrerer ordningen på vegne af myndighederne. Branchen har i arbejdet med ordningen stødt på flere elementer, der bør evalueres efter arbejdet med at udbedre skaderne er færdiggjort.

 – Der er helt åbenbart brug for en bedre forventningsafstemning over for danskerne om, hvad staten dækker i forbindelse med en stormflod. Og det er naturligt at se på, om ordningen og kommunikationen omring den bør justeres, så ordningen bliver så god og velfungerende som overhovedet muligt, siger Kent Damsgaard.

Kilde: Forsikring & Pension