Stadig mulighed for at deltage i Skærbæks byudvikling

Derfor er det godt at bo i Skærbæk. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dkDerfor er det godt at bo i Skærbæk. Foto: Erik Egvad Petersen - www.sydnyt.dk

Den 13. juni holdt Tønder Kommune et borgermøde i Skærbæk, hvor byens fremtidige udvikling blev diskuteret. Mødet markerede starten på en ny byudviklingsplan for Skærbæk, og interessen fra borgerne var stor. For de borgere, der ikke havde mulighed for at deltage i mødet, er der stadig mulighed for at tilmelde sig arbejdsgrupperne og få indflydelse på byens fremtid.

Tønder Kommune var glad for engagementet, da der midt i juni var borgermøde i Skærbæk omkring byens udvikling. Der er dog stadig plads til flere i det fremtidige arbejde, og kommunen opfordrer til, at endnu flere deltager.

Hvis du er interesseret i at tilmelde dig det videre arbejde kan du stadig nå at tilmelde dig én eller flere af de præsenterede temaer for Skærbæks byudvikling. For at deltage kan man kontakte Johanne på jomgr@toender.dk.

Ved tilmelding vil man blive inviteret til et indledende møde i august.

Arbejdsprocessen vil strække sig over efteråret, fra august til december, med forventet 1-2 møder månedligt. Hyppigheden af møderne kan variere mellem arbejdsgrupperne, som selv vil have indflydelse på mødeaktiviteten. Arbejdsgruppernes skal give input til byudviklingsplanen, og på den måde være med til at forme byens fremtid og muligvis teste nogle af deres idéer.

Seks temaer

I forbindelse med det indledende arbejde er der blevet identificeret seks temaer, som blev præsenteret på mødet:

1. Rammer for byliv: Fokus på for eksempel trafikafvikling, stier, byrum og grønne miljøer.

2. Bosætning og boligudvikling: Initiativer for at forbedre boligtilbuddene og bosætningen.

3. Handels- og erhvervsmiljø: Udviklingspotentialer og strategier for detailhandel og erhvervsudvikling.

4. Turisme- og naturværdier: Fremme af kultur, og oplevelser, og formidling af naturen omkring.

5. Ung i Skærbæk: Hvordan skaber man et byrum med plads til unge? Se på kultur-, fritids-, og foreningstilbud samt uorganiserede miljøer for de unge.

6. Styrket samarbejde på tværs af byen: Fremme samarbejdet mellem byens aktører og aktiviteter.

Hvis du som borger i Skærbæk gerne vil deltage, kan du tilmelde dig en af disse grupper.

På den måde håber Tønder Kommune, at der kan skabes en udviklingsplan, der afspejler borgernes ønsker og behov.

Kilde: Tønder Kommune